Iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken: een dierbaar familielid, ver of dichtbij, overlijdt en er ontstaat spanning en discussie onder de familieleden over de nalatenschap en wat daarmee moet gebeuren. Als er geen testament is, lijkt soms het recht van de sterktste te gelden. Als het er wel is, worden de wensen van de overledene, die in heel formele taal zijn opgetekend in zijn of haar testament, vaak verkeerd geïnterpreteerd.

Dikwijls wordt het "er maar bij gelaten", waarna achteraf toch vaak de gedachte opkomt: heb ik daar wel goed aan gedaan? Had ik niet beter toch zus of zo?

testament

De notaris kan een testament prima uitleggen, maar bevindt zich in een uiterst lastige positie: hij is immers neutraal. Advocaten houden zich tegelijkertijd vaak ver van het erfrecht, omdat zij het beschouwen als een notarieel werkgebied. Een vacuüm dreigt aldus te ontstaan voor degene die hulp en advies over zijn eigen positie zoekt.

Al enige jaren geleden heb ik mij daarom, als één van weinigen in de regio, toegelegd op het erfrecht. Door een uitstekende samenwerking met een aantal gerenommeerde notariskantoren in de buurt kan ik u degelijk adviseren over uw eigen rechten en plichten, maar ook over hoe daar in de notariële praktijk mee wordt omgegaan: theorie en praktijk vloeien samen.

Indien nodig kunnen uw rechten natuurlijk altijd veilig worden gesteld via een juridische procedure. Ook kan ik, indien gewenst, als onpartijdige mediator tussen de erfgenamen optreden, om samen met alle betrokkenen een voor ieder bevredigende oplossing te vinden.