dailano blauw no kom

Als u in een conflict bent geraakt, bijvoorbeeld een echtscheiding of verbreking van samenleving of een ander conflict (een escalerende burenruzie of een arbeidsgeschil), is de eerste gedachte die bij u opkomt wellicht: ik wil naar de rechter om mijn rechten veilig te stellen.
Wat in die situatie - door emotie en boosheid - vaak wordt vergeten, is dat u (bijvoorbeeld) als partners weliswaar uit elkaar gaat, maar dat u als ouders van uw kinderen levenslang met elkaar verbonden blijft. In veel gevallen hebt u er dus, ondanks alle frustraties en ergernissen, belang bij om een werkbare relatie met elkaar te behouden.

Om die reden werk ik in veel gevallen als mediator. Ik ontvang u dan samen op kantoor om de gevolgen van (bijvoorbeeld) uw echtscheiding of verbreking samenleving te bespreken. Samen werkt u, onder mijn onpartijdige leiding, aan verbetering van de communicatie en naar een oplossing voor uw geschilpunten. Tijdens het mediationtraject is overigens alle ruimte om uw teleurstelling en frustraties te bespreken. Ik noem dat: afbreken om op te bouwen.

Op het eerste gezicht lijkt mediation een moeilijke, emotionele weg. De ervaring leert echter dat het traject sneller is dan de gang naar de rechter en dat onderlinge afspraken in de regel tot meer tevredenheid leiden. Waarom? Heel simpel: mediation geeft ú de regie, terwijl een rechterlijke beslissing nooit volledig maatwerk voor uw specifieke situatie kan bieden.

Daarnaast wordt weliswaar, om in het voorbeeld van een echtscheidingssituatie te blijven, de relatie tussen uw partner en u verbroken, maar blijft tegelijkertijd een goede communicatie als ouders van uw kinderen behouden. Uw kinderen hangen niet langer tussen u in met een gevoel te moeten kiezen tussen beide ouders, maar kunnen zich (weer) onbezwaard tussen u en uw ex-partner bewegen.

Complexere, financiële vraagstukken (over bijvoorbeeld ondernemingsvermogen, fiscaliteiten e.d.) kan ik overigens, wanneer nodig, altijd voor u voorleggen aan deskundigen op dat gebied. Dat geeft u rust en zekerheid en voorkomt ellenlange discussies aan de mediationtafel op basis van vaak onvoldoende informatie. 

Tot slot, ook niet onbelangrijk: strijd kost geld. Een juridische strijd over een lange periode kost u al gauw veel meer dan een mediationtraject.

Indien u behoefte hebt aan meer informatie over wat mediation voor u kan betekenen, neemt u dan gerust vrijblijvend contact op.