Op de homepage kon u reeds lezen, dat "Björn Hocks, Advocaat & Mediator" u kosteloos en vrijblijvend een eerste gesprek aanbiedt. Dat gesprek is beperkt tot 30 minuten en dient om u de gelegenheid te bieden, uw probleem aan mij voor te leggen en om een eerste inschatting van de zaak te geven.

De tijd die "Björn Hocks, Advocaat & Mediator" nadien aan uw dossier besteedt, wordt vanzelfsprekend in rekening gebracht. Dat kan op drie manieren:

* Als u een rechtsbijstandverzekering hebt, die de kosten van mijn dienstverlening dekt, is dat voor u gunstig. "Björn Hocks, Advocaat & Mediator" rekent rechtstreeks met de verzekeraar af en mijn dienstverlening is voor u, gedurende de dekking, kosteloos.

* Als u geen rechtsbijstandverzekering hebt, komt u - afhankelijk van uw inkomen - mogelijk in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand, de zogenaamde "toevoeging". U betaalt dan slechts een eenmalige eigen bijdrage aan "Björn Hocks, Advocaat & Mediator" ter dekking van het honorarium voor uw zaak. Omdat Björn Hocks een "High Trust" kantoor is, verneemt u overigens, vele malen sneller dan bij niet aangesloten kantoren, of u in aanmerking komt voor een "toevoeging". Meer informatie over de gefinancierde rechtsbijstand en de voorwaarden kunt u vinden op www.rvr.org.

* Als u, noch op dekking uit hoofde van een verzekeringspolis, noch op gefinancierde rechtsbijstand aanspraak kunt maken, zal ik mijn werkzaamheden tegen uurtarief in rekening moeten brengen. Dat uurtarief is afhankelijk van de aard en spoedeisendheid van mijn dienstverlening, maar gegarandeerd altijd zeer concurrerend.