Onder personen- en familierecht worden geschillen of vragen verstaan, die zich afspelen binnen de persoonlijke levenssfeer.

Denkt u hierbij aan echtscheiding, verbreking samenleving, alimentatie, erkenning, gezag, omgang, adoptie of naamswijziging. Ook bewindvoerderschap en curatele vallen onder de werking van het personen- en familierecht.

hamer en boek

De wetgeving schrijft veel rechten en verplichtingen voor, maar laat tegelijkertijd veel zaken over aan de wensen van betrokkenen of invulling door de rechter. Hoe hoog moet bijvoorbeeld de alimentatie zijn? Op welke wijze moet de zorg voor de kinderen worden vormgegeven? Hoe kan ouderlijk gezag over een kind worden verkregen?

Vaak worden deze kwesties aan de rechter voorgelegd. In dat geval kan "Björn Hocks, Advocaat & Mediator", als gespecialiseerd familierechtkantoor, u uitstekende dienstverlening en procesvertegenwoordiging aanbieden.

Vaak kiezen mensen er ook voor, om samen een oplossing te zoeken met een mediator (hierover leest u onder het kopje: "Mediation"). Ook in dat geval bent u verzekerd van kwalitatief uitstekende en gespecialiseerde dienstverlening.

Laat u zich geheel vrijblijvend informeren over uw mogelijkheden.