In augustus 2002 ben ik afgestudeerd aan de Universiteit van Maastricht. Meteen daarna ben ik in dienst getreden bij Boels Zanders Advocaten in Maastricht, een groot en juridisch divers advocatenkantoor, waar ik mijn eerste praktijkervaring opdeed in het personen- en familierecht.

Van 2004 tot 2010 ben ik werkzaam geweest bij Hundscheid, Vlecken & Sterk Advocaten in Heerlen. In die periode heb ik de specialisatieopleiding van de vFAS (vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators) doorlopen. Ook heb ik een mediationopleiding van de vFAS gevolgd waar ik tot 2018 aan verbonden ben gebleven.

In 2008 heb ik een gedegen specialisatieopleiding in het erfrecht gevolgd.

Van 2010 tot eind 2012 heb ik gewerkt bij Crombag Oehlen Advocaten in Beek. Binnen dat dienstverband heb ik mij als mediator aangesloten bij het NMI (Nederlands Mediation Instituut).

Uiteraard heb ik daarnaast jaarlijks aan alle noodzakelijke bijscholingsverplichtingen voldaan.

Per januari 2013 voer ik een geheel zelfstandige advocatuur- en mediationpraktijk in Hoensbroek. 

Omdat juridische zaken ook vaak grensoverschrijdend zijn, zeker in het Euregiogebied waarin ik werkzaam ben, onderhoud ik, in het belang van mijn cliënten, nauwe contacten met Belgische en Duitse collega's en ben ik vaak te gast als deskundige voor Nederlands familie- en erfrecht tijdens symposia en lezingen van de Aachener Anwaltverein.

Tot slot ben ik sinds maart 2013 lid van de klachtencommissie voor Xonar, een jeugdzorginstelling in Zuid-Limburg. Als klachtfunctionaris buig ik mij over klachten die cliënten van Xonar (veelal hun ouders) indienen over (het handelen van hulpverleners van) Xonar.